SBLCore е уникален софтуер за листове за безопасност, който значително улеснява тяхното създаване и работата с тях. Използвайте възможността за неангажиращо изпробване на SBLCore и си изтеглете 30-дневната пробна версия.

Генератор на UFI

Въведете № по ДДС

Номер на формулата

Генерирайте свой UFI

Как работи SBLCore

 

В краткото виде ще ви покажем:

  • база данни на опасни вещества, доставяна със софтуера
  • създаване на нов лист за безопасност
  • използване на автоматичната класификация
  • добавяне на автоматични фрази
  • изобразяване и експорт на листа за безопасност
  • създаване на етикет и модел
  • създаване на езиков варииант на листа за безопасност
Как работи SBLCore
 

First Steps in SBLCore
First Steps in SBLCore

Contact List
Contact List

Backup Creation
Backup Creation

New Substance
New Substance

SDS Creation
SDS Creation

Translating
Translating

Phrases
Phrases

Label Creation
Label Creation

Complete SDS Creation
Complete SDS Creation

Detergents
Detergents

Classification and Balance Sheet
Classification and Balance Sheet

Classification Calculation
Classification Calculation

Substance Database
Substance Database

Tips and Tricks
Tips and Tricks

UFI and the New Notification System
UFI and the New Notification System